Výstražná lišta

/
/
Kdo získá letos Cenu města?

Kdo získá letos Cenu města?

V loňském roce se již potřetí udělovala Cena města, kterou získal pan Jiří Herzlík, bývalý dlouholetý úspěšný ředitel naší základní školy, který v posledních letech město velmi dobře reprezentuje ruční výrobou šperků certifikovaných pod značkou ČESKOSASKÉ  ŠVÝCARSKO.  Předloňský rok získala ocenění paní Štěpánka Kecková za významný počin v oblasti rozvoje sociálních služeb. V prvním ročníku získali ocenění Hana Zajíčková za celoživotní přínos v oblasti školství a Jiří Marek za celoživotní přínos v oblasti sportu. Kdo bude další, záleží na vás.

Nyní máte možnost nominovat nové kandidáty na získání této především morální ceny. Oceněn může být spolek, kolektiv nebo jednotlivec, který se podle vás významně zasloužil o rozvoj města, jeho propagaci nebo za jeho významnou činnost či dílo v různých oblastech veřejného života, přinášející prospěch městu a jeho občanům.

Návrhy můžete zasílat na adresu městského úřadu, odevzdat na podatelně městského úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu: posta@ceska-kamenice.cz do 31. října 2022.

Váš návrh musí obsahovat přesnou identifikaci vašeho kandidáta, konkrétní odůvodnění, za jaké zásluhy, činnost nebo dílo kandidáta je návrh podáván a nakonec i informaci o tom, kdo návrh předkládá (mohou právnické i fyzické osoby).

Vaše návrhy projedná rada města, poté zastupitelstvo města, které rozhodne o udělení Ceny města. Na vaše návrhy se těšíme.

Bc. Lenka Švehlíková
– vedoucí odboru vedení úřadu

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp