PROGRAM
7. Zastupitelstva města ,
konající se dne 23.8.2023
od 17:00 hodin v v zasedací místnosti v čp.272

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 7. zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:00
2. Schválení návrhu programu 7. zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:01
3. Návrh na složení návrhové komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:02
4. Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:03
5.Připomínky k zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:04
6. Souhlas s realizací projektu "Sociální byty v Domově Sv. Rodiny" (Charita Č.K.)
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
17:14
7.Diskuze
Předkládá: Starosta
17:19
8.Závěr
Předkládá: Starosta
17:29
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Za správnost: Mgr. Jan Papajanovský, starosta