Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Dohoda o zrušení předkupního práva a výhrady zpětné koupě (D. Ž.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zrušení předkupního práva a výhrady zpětné koupě sjednané na základě kupní smlouvy č. 7/2019/RD uzavřené dne 10. 1. 2020 s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor SMM předkládá orgánům města návrh na zrušení předkupního práva a výhrady zpětné koupě sjednané na základě kupní smlouvy č. 7/2019/RD uzavřená dne 10.01.2020 s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za účelem výstavby RD.

 

Paní ░░░░ ░ řádně dokončila stavbu RD s přiděleným číslem popisným 860 (ul. Dukelských hrdinů) a má zde přihlášen trvalý pobyt.
 

Materiál obsahuje:Příloha - Dohoda (Veřejná)
Příloha - KS (Veřejná)
Příloha - snímek (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: