Parkování

Informace o parkovacím systému

Městský parkovací systém (dále jen MPS) v historickém centru města je postaven na principech placeného stání osobních motorových vozidel. Využívá tarifních regulačních nástrojů s cílem zajistit volná parkovací místa v nejvíce exponovaných lokalitách. MPS Česká Kamenice používá 2 druhy parkování: 1) Návštěvnické parkování; 2) Rezidentní a abonentní parkování.

Parkování