Výstražná lišta

Červenec 2024

Sdílejte s přáteli

Červenec 2024

Vychází 1x měsíčně (1. týden každého měsíce)

Vydavatel: Město Česká Kamenice
Redakční rada ve složení: Mgr. Marcela Zemanová, Ph.D., Bc. Tomáš Horyna, Mgr. Yveta Kočová, Mgr. Michaela Čapková
Kontakt: noviny@ceska-kamenice.cz

Vydávání Českokamenických novin bylo povoleno Ministerstvem kultury ČR pod zn.: E12243
Aktualizace schválena Radou města dne 10.6. 2019