Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám

Programové prohlášení rady města: 116 konkrétních bodů

Nerudova ulice po rekonstrukci 2022

Rada města tvořená mnou jako starostou, Vojtěchem Markem jako místostarostou a radními Alešem Danielem, Tomášem Horynou a Martinem Konečným jako radními schválila na jedné z únorových schůzí programové prohlášení. Jedná se celkem o 116 konkrétních bodů, na jejichž naplnění bude město i všichni jeho zaměstnanci v následujících 3,5 letech pracovat. Jako příklad zahrnutých bodů lze uvést dokončení […]