Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám

Pro méně odpadu v České Kamenici

Méně odpadu

Usnadníme třídění plastu a papíru dalším občanům V našem městě dlouhodobě bojujeme s velkým množstvím (389 kg/občan za rok 2021) směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu, který končí na skládce. Tam škodí životnímu prostředí a kvůli stále rostoucím nákladům na skládkování i našemu rozpočtu. Průzkumy ukázaly, že v popelnicích na SKO často končí papír, […]