Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025

I. Zastupitelstvo města schválilo

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 - příloha č. 5.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Ing. Bc. Jitka Volfová
vedoucí odboru
Předkladatel:Ing. Bc. Jitka Volfová
Zpracovatel:Ing. Jitka Volfová, FINANČNÍ ODBOR
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, předkládáme střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

Střednědobý výhled rozpočtu musí mít územněsprávní celek schválen minimálně na dva roky dopředu. Vzhledem k situaci předkládáme výhled na dva roky.

Materiál obsahuje:Příloha - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: