Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schválilo

rozpočet města na rok 2023 - příloha č. 4.

 
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Ing. Bc. Jitka Volfová
vedoucí odboru
Předkladatel:Ing. Bc. Jitka Volfová
Zpracovatel:Ing. Jitka Volfová, FINANČNÍ ODBOR
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2023, viz příloha

Příjmy                     180 005 tis. Kč

Výdaje                    189 243 tis. Kč

Financování               9 238 tis. Kč

Materiál obsahuje:Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2023 (Neveřejná)
Příloha - Indikátory rozpočtu (Veřejná)
Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2023 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: