Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Zápis z jednání finančního výboru

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

zápis z jednání finančního výboru konaného dne 12. 12. 2022.
Kellner Michal
Zastupitel
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Bc. Jitka Volfová
Zpracovatel:Ing. Jitka Volfová, FINANČNÍ ODBOR
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Předkládáme zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.12.2022.

Materiál obsahuje:Příloha - Zápis z jednání FV ze dne 12.12.2022 (Veřejná)
Příloha - Plán práce FV na rok 2023 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: