Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Delegování starosty a místostarosty k účasti a hlasování

I. Zastupitelstvo města delegovalo

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů starostu města Mgr. Jana Papajanovského a místostarostu města Ing. Vojtěcha Marka k účasti a hlasování na valných hromadách a členských schůzích pro volební období 2022 - 2026 v následujících společnostech:

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469

2. Euroregion Labe, IČ: 442 25 946

3. MAS Český sever, z.s. IČ: 269 83 303

4. Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. IČ: 751 30 165

5. DMO Lužické a Žitavské hory, z. s., IČ: 071 95 371

6. Svaz měst a obcí České republiky, IČ: 631 13 074

7. Severočeské sdružení obcí, IČ: 473 24 376

8. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, z. s., IČ: 269 98 998

9. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČ: 659 92 466

10. Svazek obcí Českokamenicka, IČ: 709 76 899

11. Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s., (SEMMO) IČ: 081 77 562

 
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Bc. Lenka Švehlíková
vedoucí odboru vedení úřadu
Předkladatel:Lenka Švehlíková
Zpracovatel:Bc. Lenka Švehlíková, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů deleguje zastupitelstvo obce svého zástupce obce na valné hromady obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast.

Delegovaný je oprávněn vykonávat všechna akcionářská nebo členská práva na všech valných hromadách obchodních společností a na všech členských schůzích nebo obdobných zasedáních výše uvedených právnických osob.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: