Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Žádost o dotaci z ropočtu města - Individuální 2023 - Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s.

I. Zastupitelstvo města schválilo

poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice ve výši 90 000,00 Kč na jednorázovou akci Peklo severu ROAD 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2023. Příjemce dotace: Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z. s., Zámecká 87, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 01308386.

II. Zastupitelstvo města schválilo

poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice ve výši 70 000,00 Kč na jednorázovou akci Peklo severu 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2023. Příjemce dotace: Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s., Zámecká 87, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 01308386.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel:Kateřina Pospíšilová, Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

BOD I.

ORIŽP orgánům města Česká Kamenice předkládá k projednání žádost o dotaci na jednorázovou akci - Peklo severu ROAD 2023, požadovaná výše individální dotace 90 000,00 Kč. Žadatel: Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s.. Žádost o dotaci a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace viz. příloha.

BOD II.

ORIŽP orgánům města Česká Kamenice předkládá k projednání žádost o dotaci na jednorázovou akci - Peklo severu 2023, požadovaná výše individální dotace 70 000,00 Kč. Žadatel: Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s.. Žádost o dotaci a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace viz. příloha.

Žádosti o dotaci doručeny MěÚ Česká Kamenice dne 23. 11. 2022 prostřednictvím datové schránky.

Materiál obsahuje:Příloha - Návrh VPS - Peklo severu 2023 (Neveřejná)
Příloha - Návrh VPS - Peklo severu pdf. (Neveřejná)
Příloha - Návrh VPS - Peklo severu ROAD 2023 (Neveřejná)
Příloha - Návrh VPS - Peklo severu ROAD 2023 pdf (Neveřejná)
Příloha - Návrh VPS - Peklo Severu 2023 (Veřejná)
Příloha - Návrh VPS - Peklo Severu 2023 pdf. (Veřejná)
Příloha - Návrh VPS - Peklo severu ROAD 2023 (Veřejná)
Příloha - Návrh VPS - Peklo severu ROAD 2023 pdf (Veřejná)
Příloha - Žádost o dotaci - Peklo severu ROAD 2023 (Veřejná)
Příloha - Žádost o dotaci - Peklo Severu 2023 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: