Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Informace o návštěvnosti hlavních turistických lokací v České Kamenici

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

informace o návštěvnosti turistických lokací a TIC v České Kamenici za rok 2022.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Volfová Anna, Ing.
Vedoucí organizační složky KaCR
Předkladatel:Ing. Anna Volfová
Zpracovatel:Ing. Anna Volfová, Kultura a cestovní ruch
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Za KaCR přinášíme několik zajímavých výstupů a čísel týkajících se letošní návštěvnosti TIC, kaple, kostela, Zámeckého vrchu a vyhlídkového okruhu Jehla.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: