Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Sociální balíček pro pomoc rodičům

I. Zastupitelstvo města schválilo

poskytování darů zákonným zástupcům dětí s trvalým pobytem v České Kamenici navštěvujících mateřské školy a Centrum dětí a mládeže zřízených městem Česká Kamenice v období únor až červen 2023, a to takto:

ve výši 100 % úplaty za stravné a školné v mateřských školách,

ve výši 100 % úplaty za stravné a školné v družině v Centru dětí a mládeže,

s úhradou ve prospěch přímo konkrétnímu zařízení.

II. Zastupitelstvo města rozhodlo

pověřit schvalováním darů a podpisem darovacích smluv dle bodu I.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Ing. Bc. Jitka Volfová
vedoucí odboru
Předkladatel:Ing. Bc. Jitka Volfová
Zpracovatel:Ing. Jitka Volfová, FINANČNÍ ODBOR
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Předkládáme pokračování sociálního balíčku na druhé pololetí školního roku 2022/2023, viz přílohy.

Materiál obsahuje:Příloha - MŠ Komenského - dar (Veřejná)
Příloha - CDM - dar (Veřejná)
Příloha - MŠ Palackého - dar (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: