Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 7

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 7.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Ing. Bc. Jitka Volfová
vedoucí odboru
Předkladatel:Ing. Bc. Jitka Volfová
Zpracovatel:Ing. Jitka Volfová, FINANČNÍ ODBOR
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládáme rozpočtové opatření č.7 obsahující úpravy dotací, které město obdrželo, jak na straně příjmů, tak i výdajů.

Dále obsahuje upřesněné výdaje na akce, které do konce roku již nebudou celé proinvestovány, nebo naopak výdaje, které je nutné uhradit do konce roku (doplatek pojištění, výdaje na Workcamp 2022, poplatek za služby PXE, výdaje na fotbalové hřiště apod., viz příloha Rozpočtové opatření č. 7 ROZPIS. Rozpočtovaná rezerva po sečtení všech příjmů a výdajů je ve výši 2 226,5 tis. Kč.

Materiál obsahuje:Příloha - Rozpočtové opatření č. 7 - ROZPIS (Veřejná)
Příloha - Rozpočtové opatření č. 7 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: