Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Změna územního plánu města Česká Kamenice č. 1

I. Zastupitelstvo města zamítlo

žádost Josefa Rákosníka na změnu územního plánu, týkající se požadavku na vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu na části pozemku p. č. 110/2 a st. p. č. 31 v k. ú. Kamenická Nová Víska.

II. Zastupitelstvo města zamítlo

žádost Leony Mrákotové na změnu územního plánu, týkající se požadavku na vymezení plochy pro bydlení na části pozemku p. č. 828/3 v k. ú. Lísky.

III. Zastupitelstvo města zamítlo

žádost ContactPoint Czech Republic, spol. s  r. o., na změnu územního plánu, týkající se požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 114/4 v k. ú. Dolní Kamenice.

IV. Zastupitelstvo města zamítlo

žádost Ing. Ondřeje Komedy na změnu územního plánu, týkající se vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1025/1 v k. ú. Kerhartice.

V. Zastupitelstvo města zamítlo

žádost Terezie Holubové na změnu územního plánu, týkající se vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1434/1 v k. ú. Líska.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Marešová Barbora, Bc.
Referentka odboru ORIŽP
Předkladatel:Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel:Mgr. Barbora Marešová, Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

ORIŽP předkládá závěrečné zhodnocení žádostí externím zpracovatelem.

 • Žádost Josefa Rákosníka na změnu územního plánu, týkající se požadavku na vymezení plochy pro výstavbu rodinného domu na části pozemku p. č. 110/2 a st. p. č. 31 v k. ú. Kamenická Nová Víska
  • Závěrečné shrnutí: Doporučuje se nevyhovět návrhu na změnu ÚP. Vymezení nové zastavitelné plochy by bylo ze strany
   dotčených orgánů velmi pravděpodobně odmítnuto bez souběžného kompenzačního vyřazení jiné zastavitelné plochy. Ani to by ovšem nemuselo stačit pro získání kladného stanoviska Správy CHKO. Jde o
   urbanisticky nevhodný plošný rozvoj odloučeného sídla.
 • Žádost Leony Mrákotové na změnu územního plánu, týkající se požadavku na vymezení plochy pro bydlení na části pozemku p. č. 828/3 v k. ú. Lísky.
  • Závěrečné shrnutí: Doporučuje se nevyhovět návrhu na změnu ÚP. Vymezení nové zastavitelné plochy by bylo ze strany
   dotčených orgánů velmi pravděpodobně odmítnuto bez souběžného kompenzačního vyřazení jiné
   zastavitelné plochy. Ani to by ovšem nemuselo stačit pro získání kladného stanoviska Správy CHKO. Jde o
   urbanisticky nevhodný plošný rozvoj odloučeného sídla.
 • Žádost ContactPoint Czech Republic, spol s r. o. na změnu územního plánu, týkající se požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 114/4 v k. ú. Dolní Kamenice.
  • Závěrečné shrnutí: Doporučuje se nevyhovět návrhu na změnu ÚP. Vymezení nové zastavitelné plochy by bylo ze strany
   dotčených orgánů velmi pravděpodobně odmítnuto bez souběžného kompenzačního vyřazení jiné
   zastavitelné plochy. Ani to by ovšem nemuselo stačit pro získání kladného stanoviska Správy CHKO. Jde
   o urbanisticky nevhodný plošný rozvoj odloučeného sídla.
 • Žádost Ing. Ondřeje Komedy na změnu územního plánu, týkající se vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1025/1 v k. ú. Kerhartice.
  • Závěrečné shrnutí: Doporučuje se nevyhovět návrhu na změnu ÚP. Vymezení nové zastavitelné plochy by bylo ze strany
   dotčených orgánů velmi pravděpodobně odmítnuto. Na základě negativních stanovisek orgánu ochrany
   zemědělské půdy a CHKO České Středohoří byla vymezena redukovaná plocha Z209. Navrhnout rok po vydání
   ÚP vymezení zastavitelné plochy na celém pozemku je třeba hodnotit jako zcela marný pokus.
 • Žádost Terezie Holubové na změnu územního plánu, týkající se vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 1434/1 v k. ú. Líska.
  • Závěrečné shrnutí: Doporučuje se nevyhovět návrhu na změnu ÚP. Vymezení nové zastavitelné plochy by bylo ze strany
   příslušného orgánu ochrany přírody velmi pravděpodobně odmítnuto, ze strany orgánu ochrany zemědělské
   půdy by byla pravděpodobně požadována kompenzace v podobě vyřazení jiné zastavitelné plochy. Obecně
   jde o nevhodný plošný rozvoj odloučeného sídla, navíc v krajinářsky hodnotné lokalitě.
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: