Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Dražba pozemku k. ú. Kerhartice

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

informaci o konání dražby pozemku p. č. 749/1 travní porost o výměře 7 914 mv katastrálním území Kerhartice.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor SMM předkládá orgánům města informaci o dražbě pozemku p.č.  749/1 travní porost o výměře 7914 m2 v katastrálním území Kerhartice, která se koná dne 20.12.2022, formou elektronické aukce.


Jedná se o pozemek p.č., který navazuje na lesní pozemek ve vlastnictví města, Farmy Huníkov „Pod Sedlem“ s.r.o. a další fyzické osoby (směr Nový Oldřichov).

 

Vyvolávací cena v aukci: 70.000 Kč.


Rada města na svém 26. zasedání dne 05.12.2022 vzala tuto informaci na vědomí s tím, že je pozemek pro město nepotřebný.
 

Materiál obsahuje:Příloha - Informace (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Příloha - snímek2 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: