Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Revokace (zrušení) usnesení - obytná lokalita SKALKA (P.S.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

revokovat (zrušit) usnesení č. 733/25/ZM/2022 ve věci prodej pozemku parcelní číslo 1767/1 v katastrálním území Česká Kamenice - obytná lokalita SKALKA, do výlučného vlastnictví panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za konečnou kupní cenu ve výši 966.000 Kč.
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

OSMM předkládá výsledek elektronické aukce, pozemku A14, tj. pozemek parcelní číslo 1767/1 v katastrálním území Česká Kamenice - obytná lokalita SKALKA, který vydražil pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

Záměr byl rozhodnut: 

na 13. RM dne 19.07.2021

č. usnesení 353/13/RM/2021

 

Oznámení na úřední desce:

od 23.07.2021 do 09.08.2021

 

Pan Salač se rozhodl od záměru postavit rodinný dům na pozemku parcelní číslo 1767/1 v katastrálním území Česká Kamenice - obytná lokalita SKALKA odstoupit, z důvodu, že potřebuje, na základě očekávání čtvrtého potomka, co nejrychleji bydlet, a proto koupil rodinný dům v Jetřichovicích. 

Materiál obsahuje:Příloha - protokol-vysledkovy_A14 Salač anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - kupní smlouva Salač anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - odstoupení Salač anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: