Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Dodatek č. 2. ke kupní smlouvě č. 2/2019/RD - záměr (V.M.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě 2/2019/RD, který prodlužuje lhůtu pro výstavbu rodinného domu s termínem plnění do 31. 12. 2024. 
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , žádá, na základě nabídky města, o prodloužení výstavby rodinného domu o dva roky, tj. do 31.12.2024. Důvodem žádosti uvádí, že i když má stavbu RD hotovou, stále nemá zkolaudováno.

 

Žadatel má již jeden dodatek uzavřen a to do 31.12.2022.

 

Projednáno 26. zasedáním RM ze dne 05.12.2022 pod č. usnesení .............................. . 

Materiál obsahuje:Příloha - žádost anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - DODATEK nová - anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: