Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Schválení návrhu programu 3. zasedání ZM

I. Zastupitelstvo města schválilo

program 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice konaného 14. 12. 2022.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:01
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předložen návrh programu 3. zasedání ZM ke schválení.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: