Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Prodej pozemku - obytná lokalita SKALKA (D.T.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat pozemek parcelní číslo 1666/34 v katastrálním území Česká Kamenice - obytná lokalita SKALKA, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za končenou kupní cenu ve výši 702.000,-Kč. 
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

OSMM předkládá výsledky elektronické aukce ze dne 22.09.2022. Pozemek A06 - obytná lokalita SKALKA vydražila paní Dana Tumpachová, bytem Lipová 831, 407 21 Česká Kamenice za končenou kupní cenu ve výši 702.000,-Kč. 

 

Oznámení na úřední desce

od 23.07.2021 do 09.08.2021

 

Projednáno na 22. zasedání RM ze dne 24.10.2022 pod č. usnesení 15/22/RM/2022.

Materiál obsahuje:Příloha - protokol vysledkovy A06 - 22.9.2022 anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - KS Tumpachová anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: