Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
3. Zastupitelstva města
konaného dne 14.12.2022

Cena města

I. Zastupitelstvo města udělilo

Cenu města Česká Kamenice za rok 2022 Jitce Tůmové za dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch rozvoje Českokamenicka.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Bc. Lenka Švehlíková
vedoucí odboru vedení úřadu
Předkladatel:Lenka Švehlíková
Zpracovatel:Bc. Lenka Švehlíková, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Rada města projednala 1 obdržený návrh na udělení Ceny města za rok 2022. Navržen byl pan Ing. Miroslav Weis - bývalý dlouholetý starosta města za rozvoj České Kamenice, dále RM doplnila dle pravidel statutu svůj návrh o paní Jitku Tůmovou, které navrhuje udělit cenu města za dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch rozvoje Českokamenicka.

 

Materiál obsahuje:Příloha - návrh_Weis (Veřejná)
Příloha - Statut Ceny města (Veřejná)
Příloha - pravidla statutu Ceny města (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: